Nosiocima biometrijskih pasoša Republike Srbije nije potrebna viza za boravak na Kipru do 90 dana u periodu od šest meseci.

Od 19. jula 2013. godine, uslov za ulazak državljana Republike Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih Ulazak na Kipardeset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.

Na Kipar se može uneti i izneti iznos od 10.000 evra, dok veći iznos mora biti prijavljen. Nije obavezna potvrda o posedovanju određene količine novčanih sredstava po danu boravka.

Radi lične sigurnosti u toku boravka poželjno je posedovanje polise zdravstvenog osiguranja.

Od 2003. godine omogućen je prelaz sa područja pod efektivnom vladinom kontrolom na okupirani severni deo Kipra i to na nekoliko graničnih prelaza duž tampon zone koju obezbeđuju mirovne snage UN. Pomenutih punktova, na kojima policija Republike Kipar sprovodi provere identiteta, ima devet, i to su: Ledra Strit (najposećeniji) – samo za pešake, Ledra Palas, Ajos Dometios – samo za vozila, Astromeritis (Zodia) – samo za vozila, Pila-Pergamos, Ajos Nikolaos-Strovolia, Limnitis, Derinija i Lefke. Vlada Republike Kipar dozvoljava kretanje i prelazak na navedenim punkotivima svim državljanima Republike Kipar, EU i državljanima trećih zemalja, pod uslovom da su na Kipar ušli preko legalnih graničnih prelaza na području efektivne vladine kontrole.

Važno je da znate da u toku jednog dana samo jednom možete preći u severni (“turski”) deo i vratiti se iz istog.

Svaki ulazak na teritoriju Republike Kipar putem bilo koje luke ili aerodroma u oblastima Kipra koje su pod turskom okupacijom je ilegalan, i putnici koji to učine mogu se suočiti sa zakonskim posledicama. Stoga, savetujem vam da putujete putem priznatih načina za ulazak (internacionalni aerodromi u Larnaki i Pafosu / luke u Limasolu, Larnaki, Pafosu i Lačiju).

Kontakt i adresu ambasada možete pogledati ovde.