Radno vreme je dosta specifična kategorija kada je u pitanju Kipar, s obzirom da isto najčešće zavisi od sezone, prirode objekta i vrste posla.

Ne treba da vas iznenadi pojava dvokratnog radnog vremena, naročito tokom letnjih meseci. Turističke prodavnice mogu da ostanu otvorene, kao i većina kioska, supermarketa, pošti i mobilnih operatera. Nedeljom je većina ovih objekata zatvoreno (lanci supermarketa, poput Lidl-a, Carrefour-a rade i nedeljom, uz skraćeno radno vreme).

Lista ispod obuhvata glavne oblasti, ali imajte u vidu da je radno vreme na Kipru predmet čestih izmena.

Javna preduzeća

“Zimski” period (1. septembar – 30. jun)
Ponedeljak, utorak, sreda i petak: 07:30-14:30
Četvrtak: 07:30-14:30 i 15:00-18:00

Letnji period (1. jul – 31. avgust)
Ponedeljak – petak: 07:30-14:30

Banke (radno vreme za stranke)

“Zimski” period (1. septembar – 30. april)
Ponedeljak: 08:30-13:00 i 15:15-16:45
Utorak – petak: 08:15-13:00

Letnji period (1. maj – 31. avgust)
Ponedeljak – petak: 08:15-13:00

Objekti za šoping

“Zimski” period (1. novembar – 31. mart)

Ponedeljak, utorak, četvrtak: 09:00-13:00 i 14:30-19:00
Sreda: 09:00-14:00
Petak: 09:00-13:00 i 14:30-20:00
Subota: 09:00-15:00

Letnji period (1. april – 31. oktobar)

Ponedeljak, utorak, četvrtak: 09:00-13:00 i 16:00-20:30
Sreda: 09:00-14:00
Petak: 09:00-13:00 i 14:30-21:30
Subota: 09:00-17:00

Tokom špica letnje sezone, od 15. juna do 31. avgusta, prodavnice mogu biti zatvorene između 14:00h i 17:00h.

Veliki supermarketi i šoping centri rade tokom cele godine 09:00-20:00 (nedeljom ili ne rade ili rade uz skraćeno radno vreme).