Putno osiguranje - Kipar

Za svako putovanje u inostranstvo poželjno je i veoma korisno uplatiti takozvano međunarodno putno osiguranje koje će vam pokriti eventualne troškove lečenja.

Pre polaska na put obavezno saznajte šta vaše putno osiguranje sve podrazumeva i kakve medicinske usluge pokriva, da u inostranstvu ne bi bilo iznenađenja.

Troškovi lečenja na Kipru nisu niski, a sa putnim osiguranjem pokrivate te troškove ili barem deo troškova u zavisnosti od osiguravajuće kuće ili paketa putnog osiguranja koji uzimate.

Polisa osiguranja koju najčešće biraju naši putnici uglavnom ne prelazi 1.300 dinara za Kipar i pokriva sve troškove do 30.000 evra.

To bi trebalo da znači da troškove medicinskih usluga, lekove i bolničke troškove do pomenute sume snosi osiguravajuće društvo od koga ste kupili polisu osiguranja. Postoji mogućnost, po želji putnika, da se kupi i skuplja polisa koja pokriva veće troškove.

Ono što je jako važno jeste da se vaša polisa osiguranja aktivira tek nakon što pozovete call centar označen na vašoj polisi. Ponekad to zna da uspori proces primanja nege, ali je najsigurniji put do toga da nećete ništa plaćati na licu mesta.

Važno je i da dobro izaberete osiguravajuću kuću, jer mnoge nude osiguranje koje se u praksi svodi na sledeće: sve troškove do 100 eura plaća putnik, na licu mesta i taj novac mu se po povratku u zemlju, ukoliko poseduje dokumentaciju, refundira. Dakle, rezervni novac u svakom slučaju morate imati kod sebe.

Šta sve pokriva putno osiguranje u inostranstvu?

 • neophodni lekarski tretman za vreme boravka u inostranstvu
 • lekove, rendgenski i ultrazvučni pregled
 • medicinski prevoz i hospitalizaciju
 • povratak dece u zemlju prebivališta
 • povratak bolesnika u zemlju prebivališta
 • štetu nastalu usled gubitka ili krađe prtljaga
 • štetu nastalu usled kašnjenja avionskog leta
 • pravnu zaštitu
 • pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih dokumenata

Šta većina osiguravajućih kuća ne pokriva kod putnog osiguranja?

Iako vam to neće baš rado reći, veliki broj osiguravajućih kuća na adekvatan način ne štiti trudnice. Osiguranje ne obuhvata mnoge probleme koji se mogu dogoditi u trudnoći, te ukoliko ste u drugom stanju dobro se raspitajte pre puta šta vaša polisa pokriva.

Putno osiguranje ne pokriva lečenje bolesti poznatih pre polaska na putovanje, kao ni lečenje hroničnih bolesti. Što se tiče zubarskih usluga, najčešće su pokrivene samo one u hitnim slučajevima čija cena ne iznosi iznad 100 do 150 eura.

Putnim osiguranjem se ne pokrivaju unapred ugovorene operacije, već samo iznenadne situacije gde je usled neočekivane bolesti ili nesrećnog slučaja neophodna operacija i pokriće troškova lečenje, kao i smeštaj u bolnici.

Tipovi putnog osiguranja

Većina osiguravajućih kuća nudi više vrsta putnog zdravstvenog osiguranja. Najčešće su to:

 • Individualno – koje se odnosi samo na jednu osobu
 • Porodično – koje se odnosi na celu porodicu koja putuje zajedno
 • Grupno – koje se odnosi na celu grupu putnika

Osiguravajuće kuće u Srbiji koje nude međunarodno putno osiguranje

 • Delta Generali – nudi veoma raznovrsne pakete sa različitim pokrićem. Visina polise zavisi od starosti osiguranika, od razloga putovanja (skuplje je za starije ljude, skijaše, ekstremne sportiste i sl.) i od destinacije. Usluge osiguranja Delta Generali nudi u saradnji sa međunarodnom asistenstkom kućom Europ Assistance. Kontakt telefon: 011/222-0-555
 • Dunav Osiguranje – nudi pakete koji su veoma povoljni za osiguranike i koji imaju brojne popuste za porodice i grupe. Oni pružaju usluge putnog osiguranja u saradnji sa međunarodnom asistenstskom kućom CORIS. Kontakt telefon: 0800-386-286
 • Uniqa – paketi zdravstvenog osiguranja koje nudi Uniqa sadrže i veoma široku putnu i pravnu asistenciju koja uključuje i prevodilačke usluge, nadoknadu u slučaju gubitka prtljaga ili gubitka povezanog leta. Kontakt telefon: 011/20-24-100
 • DDOR Novi Sad – nudi putno osiguranje u saradnji sa asistentskom kućom Mondial Assistance. Ovo osiguranje pokriva najraznovrsnije medicinske usluge i putnu asistenciju. Kontakt telefon: 021/480-2222

Saveti

 • Ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju mora biti zaključen pre odlaska na putovanje.
 • Osiguranje traje isključivo za vreme boravka u inostranstvu – povratkom u zemlju prestaje da važi.
 • Prilikom kupovine polise raspitajte se da li postoje minimalna ograničenja troškova koje biste morali sami platiti, odnosno postoje li usluge koje sami plaćate, pa vam osiguravajuća kuća refundira troškove po povratku u zemlju.
 • Obavezno sačuvajte originalnu medicinsku dokumentaciju i originalne račune radi refundacije troškova po povratku u zemlju.
 • U slučaju potrebe za medicinskim uslugama, morate se pridržavati opštih uslova osiguravajuće kuće, kao i ugovora o putnom zdravstvenom osiguranju. Kod svih osiguravajućih kuća to znači da odmah pozovete centar za pomoć naznačen na polisi osiguranja ili ukoliko to niste u mogućnosti da uradite, doktoru ili osoblju bolnice pokažite polisu osiguranja, koji će po pravilu izvršiti prijavu osiguranog slučaja pozivanjem centra za pomoć.
 • Ukoliko sami pozovete centar za pomoć, dobićete instrukcije u skladu sa vrstom medicinske usluge koja je potrebna, kom doktoru se javiti ili u koju bolnicu otići.