Carinski propisi na KipruMinistarstvo ekonomije i finansija Kipra je propisalo da svaki putnik koji u svom prtljagu ima robu u vrednosti do 430 EUR nema obavezu da plati carinu. Naravno, ovo se odnosi isključivo na robu za ličnu upotrebu (mogu vam tražiti dokaz), ali ne i na robu koja će se koristiti u komercijalne svrhe. Prema tome, nije poželjno da imate više potpuno istih novih stvari kod sebe. Za decu ispod 15 godina ovaj limit je 175 EUR.

Cigarete i alkohol

Kiparski carinski propisi dozvoljavaju da kod sebe imate maksimalno 200 cigreta, 100 cigarilosa (cigare koje nisu teže od 3 grama), 50 cigara, 250 grama duvana ili “proporcionalnu količinu” ovih proizvoda. Na primer, ako imate 200 cigareta i 250 grama duvana morate platiti carinu ili za cigarete ili za duvan.

Slično tome, kiparski carinski propisi dozvoljavaju da u zemlju unesete jedan litar alkoholnog pića jačine preko 22%, dva litra pića slabijeg od 22% ili “proporcionalnu količinu” ovih proizvoda. Takođe, možete imati kod sebe 4 litra vina i do 16 litara piva.

Maloletnim licima je zabranjeno da poseduju ili konzumiraju alkohol i proizvode od duvana.

Takođe, dozvoljeno je uneti do 50 grama parfema i 250ml toaletne vode.

Roba čiji je unos zabranjen

  • proizvodi životinjskog porekla (meso i mesne prerađevine, mleko i mlečni proizvodi)
  • određene životinjske vrste ili biljke sa zemljom (morate imati na umu da su neke biljne i životinjske vrste zaštićene Vašingtonskom konvencijom)
  • izvoz antikviteta je zabranjen bez posebne dozvole Arheološke službe u Atini, a protiv onoga ko ovo ne bude poštovao biće pokrenut krivični postupak
  • jedna daska za surfovanje po osobi može biti uvezena/izvezena bez carine, ukoliko je prijavljena u pasošu prilikom dolaska
  • droga
  • lekovi (osim onih koji su vam izdati na recept)
  • oružje
  • eksplozivne materije
  • pornografski materijal

Unošenje i iznošenje novca iz zemlje

Putnici koji ulaze ili izlaze na Kipar i imaju kod sebe 10.000 EUR ili više novca (ili druge valute te vrednosti), moraju obavezno novac prijaviti radnicima carine, u suprotnom novac će im biti oduzet.

Povraćaj poreza

Posetioci koji nisu iz zemalja EU mogu da dobiju povraćaj novca – kiparskog VAT-a (dodatak porezu na promet, koji iznosi 19% za kupovine vredniju od 50 EUR po osobi u jednoj prodavnici). Proces je prilično složen, ali se isplati. Posetioci koji nisu iz zemalja EU mogu kupovati robu iz određenih radnji koja nosi oznaku “Member of the Tax-Free Club” i dobiti povraćaj VAT-a, u gotovini, na mestima određenim za refundiranje na aerodromu. Sačuvajte račune i o postupku se raspitajte kod vlasnika radnji ili turističkih vodiča.

Kontakt informacije:

The Director
Department of Customs and Excise
Corner M. Karaoli & Gr. Afxentiou, Nicosia

Director of Customs
Customs Headquarters
1440, Nicosia

E-mail: headquarters@customs.mof.gov.cy

Telefoni: +357 22 601672, +357 22 6018723 i +357 22 601657