Usluge lečenja i zdravstvenih pregleda na Kipru su veoma skupe

Zdravlje

Usluge lečenja i zdravstvenih pregleda na Kipru su veoma skupe (npr. pregled lekara specijaliste je od 40-70 EUR, jedan dan hospitalizacije 150 EUR).

Prema tome, polisa zdravstvenog osiguranja je obavezna. Dokaz o vakcinaciji nije potreban.

U hitnoj službi “General hospital” u Nikoziji zdravstveni pregledi se mogu obaviti besplatno. Kontakt telefoni su
+ 357 22 603 000 i + 357 22 604 011.

Bezbednost

Iako je Kipar od turske okupacije severnog dela ostrva 1974. godine faktički podeljen na teritoriju pod kontrolom Vlade Republike Kipar koja obuhvata dve trećine ostrva, i severnu trećinu sa samoproklamovanom “Turskom Republikom Severni Kipar”, bezbednost je na visokom nivou. Tzv. Turska Republika Severni Kipar nije priznata od strane Republike Srbije niti bilo koje treće zemlje, osim od Turske. Na ostrvu su raspoređene mirovne snage Ujedinjenih nacija koje obezbeđuju liniju razdvajanja, tzv. Zelenu liniju.

Lica koja ulaze na Kipar to moraju učiniti preko legalnih graničnih prelaza na području koje efektivno kontroliše Vlada Republike Kipar (aerodromi u Larnaki i Pafosu i luke u Limasolu i Larnaki). Dolazak lica u Republiku Kipar preko bilo kog ilegalnog graničnog prelaza predstavlja narušavanje zakona Republike Kipar i vlasti Republike Kipar mogu kazniti i/ili pokrenuti sudski postupak protiv takvih lica. Aerodrom “Erkan” na severnom delu ostrva predstavlja ilegalni granični prelaz za ulaz na Kipar, kao i luke Famagusta i Karavostasi koje su od strane Republike Kipar proglašene zatvorenim 1974. godine.

Od 2003. godine omogućen je prelaz sa područja pod efektivnom vladinom kontrolom na okupirani severni deo Kipra i to na nekoliko graničnih prelaza duž tampon zone koju obezbeđuju mirovne snage UN. Pomenutih punktova, na kojima policija Republike Kipar sprovodi provere identiteta, ima sedam, i to su: Ledra Strit (najposećeniji) samo za pešake, Ledra Palas, Ajos Dometios samo za vozila, Astromeritis (Zodia) samo za vozila, Pila-Pergamos, Ajos Nikolaos-Strovolia i Limnitis. Vlada Republike Kipar dozvoljava kretanje i prelazak na navedenim punkotivima svim državljanima Republike Kipar, EU i državljanima trećih zemalja, pod uslovom da su na Kipar ušli preko legalnih praničnih prelaza na području efektivne vladine kontrole.

Republika Kipar ne garantuje bezbednost i nije u mogućnosti da pomogne strancima u slučaju nezgode, bolesti, krađe i drugih vanrednih situacija na teritoriji okupiranog dela Kipra.

Veći deo nepokretnosti lociran na okupiranom delu Republike Kipar uključujući hotele, restorane, prodavnice i druge nekretnine, pripada raseljenim kiparskim Grcima koji su bili prinuđeni da ih napuste zbog turske invazije 1974. godine, ili predstavlja nepokretnosti izgrađene ilegalno na imovini raseljenih kiparskih Grka, čime se povređuju imovinska prava raseljenih lica.

Državljanima Republike Srbije se ne preporučuje da kupuju nepokretnosti na okupiranom delu Kipra, jer se u tom slučaju mogu suočiti sa dugotrajnim sudskim postupcima koji mogu dovesti do ozbiljnih finansijskih posledica.

Usluge lečenja i zdravstvenih pregleda na Kipru su veoma skupe (Fotografija: Shutterstock)