Booking.com

Hoteli

Cene hotelskih soba na Kipru variraju u zavisnosti od lokacije, kategorije hotela i perioda godine. Takođe, cena može zavisiti i od toga koliko unapred rezervišete. Za dvokrevetnu sobu u hotelima klase C, možete očekivati cene između 50 i 120 EUR, s tim da cena varira u zavisnosti od lokacije i sezone.

Na Kipru postoji značajan broj luksuznih hotela, ali važno je imati na umu da neki hoteli sa četiri ili pet zvezdica možda ne pružaju kvalitet usluge koji odgovara toj kategoriji. Pre nego što odaberete hotel iz ove kategorije, preporučuje se da se dobro informišete kako biste izbegli moguća neprijatna iznenađenja po dolasku.

Većina hotela uključuje doručak u cenu smeštaja. Ukoliko informacija o doručku nije navedena, slobodno kontaktirajte hotel radi dodatnih informacija. Ponekad je moguće dobiti povoljniju cenu ukoliko ne želite doručak, iako to nije uvek opcija. Doručak je obično poslužen kao švedski sto sa različitim izborima hrane po kvalitetu i kvantitetu. Ipak, možda će vam se bolje rešenje činiti da doručak konzumirate van hotela, po višoj ceni, ali sa hranom po vašem izboru.

Apartmani

Cene apartmana variraju u zavisnosti od različitih faktora, pa je teško precizno odrediti njihovu cenu. Očekujte da će cene biti više na popularnim destinacijama, dok će biti niže na manje atraktivnim lokacijama.

Generalno, cene apartmana se kreću u rasponu od 30 do 100 EUR, pri čemu možete pronaći i jeftinije i skuplje opcije. Apartmani mogu biti jednosobni, ali i prošireni do kuća ili vila sa kompletnim sadržajima.